back to home dude

Sword & Spoon

Sword & Spoon

Om Sword & Spoon

Det är endast en väg till slottet, och den används av Orcs för att anfalla! Skicka snabbt de rätta krigarna mot fienden och försök så att beskydda ditt slott. Kan du tjäna tillräckligt med pengar för att så köpa alla tillägg?