back to home dude

Swing Soccer

Swing Soccer

Om Swing Soccer

Använd repet att svinga genom varje nivå och att sparka bollen in i målet. Se till att du sparkar bollen så hårt som möjligt, men se till att du själv inte får för många skador!