back to home dude

Swing Jetpack

Swing Jetpack

Om Swing Jetpack

Swing Jetpack är ett skicklighetsspel med ett högt oktan innehåll där ditt mål är att hålla den jetpack-bärande hjälten levande och flyga högre och högre så länge som möjligt. Tryck på skärmen för att svinga jetpacken och undvika dinglande bomber och andra hinder. Hur länge kan du överleva?