back to home dude

Swindler 2

Swindler 2

Om Swindler 2

Ta rollen som den lilla inbrottstjuven och låt dig själv sänkas ner med ett rep. Balansera så genom de olika rummen och gå på jakt efter skattkistan! Samla på vägen så många stjärnor som möjligt för en högre poäng!