back to home dude

Sweet Sevens

Sweet Sevens

Om Sweet Sevens

Para s snabbt som möjligt ihop de rätta blocken med varandra så att de tillsammans blir 7! Ju fler olika färger som kommer att sitta på Noms mage, desto fler poäng kommer du att tjäna! Lyckas du att få den högsta poängen?