back to home dude

Sweet Planet

Sweet Planet

Om Sweet Planet

Sätt ner ditt försvar så strategiskt som möjligt så att alla fiender blir träffade och dödade. Det lyckas endast om du sätter in tillräckligt med försvar och placerar på de rätta platserna. Vet du var du måste sätta ner dem?