back to home dude

Sweet Jelly

Sweet Jelly

Om Sweet Jelly

Koppla ihop geléerna i Sweet Jelly. Du måste se till att glidande geléer stannar på plattorna med de små stjärnor på. Samla tre stjärnor för att passera varje nivå. Om en gelé träffar en annan gelé, smälter de ihop och bildar en större gelé.