back to home dude

Sweet Halloween Monster

Sweet Halloween Monster

Om Sweet Halloween Monster

Spring genom nivåerna med det lilla monstret och undvik alla Halloween hinder. Kan du på vägen också ta allt godis och alla hjärtan? Ta bubblorna och hoppa på pumporna. Ha det så kul med det här roliga reaktionsspelet. Hur långt kan du komma?