back to home dude

Sweet Astronomy: Donut Galaxy

Sweet Astronomy: Donut Galaxy

Om Sweet Astronomy: Donut Galaxy

Igen ett slags Bejeweled spel! Men i stället för diamanter, spela nu med munkar! Byt ut munkarna, så att du får en kombination med tre eller fler med samma färg. Lyckas du att få en kombination med tre eller fler? Då får du en jättemunk! Den ger dig extra poäng. Mycket nöje!