back to home dude

Sweep Miner

Sweep Miner

Om Sweep Miner

Försök att fly ut från grottan, men se upp att du inte trampar på en av minorna! Försök att komma ihåg var alla bomber ligger och se till att du på vägen räddar barnen. Kommer du att lyckas att komma helt till slutet?