back to home dude

S.W.A.T. Tank

S.W.A.T. Tank

Om S.W.A.T. Tank

Använd din tank för att elimenera alla soldater med, men låt de oskyldiga människorna vara! Ta dig tid att rikta, använd den rätta projektilen och försök att spela ut varje nivå genom att använda så få skott som möjligt!