back to home dude

SWAP

SWAP

Om SWAP

Välj en bokstav och gör dig redo att titta ordentligt. De fyra blocken förflyttar sig nämligen genom varandra. Det är din uppgift att följa den utvalda bokstaven och till slut plocka ut den mellan alla block. Blocken förflyttar sig hela tiden snabbare och snabbare, så titta ordentligt och fortsätta att förbättra ditt personliga rekord.