back to home dude

SUV Driver Max

SUV Driver Max

Om SUV Driver Max

Kör med denna SUV över den ojämna vägen och förflytta i de rätta ögonblicken vikten framåt eller bakåt. På detta sätt kommer vagnen inte luta för mycket och flyga omkull. Ha dessutom koll på din last, för du får inte förlora något!