back to home dude

Sushi Time

Sushi Time

Om Sushi Time

Är du galen i sushi? För vi är helt galna i sushi. Vi är så galna att vi har öppnat vår egen restaurang. Du måste hjälpa oss med beställningarna. Underst på skärmen kommer beställningarna in. Kan du se till att de hamnar på borden? Gör grupper med minst två och försök att arbeta bort så mycket som möjligt.