back to home dude

SuperHero Simulator

SuperHero Simulator

Om SuperHero Simulator

På grund av en radioaktiv olycka har du fått mystiska krafter. Med all atomenergi kan du nu flyga så långt som du vill! Använd dina krafter för att hjälpa alla människor. Men börja först med att flyga lite ordetnligt.