back to home dude

Superhero Doll Hospital Recovery

Superhero Doll Hospital Recovery

Om Superhero Doll Hospital Recovery

En olycka händer lätt. Det är tydligt när denna superhjälte plötsligt gör ett besök på sjukhuset. Lycklig är du där för att lappa ihop henne igen. Behandla skärsåren, frakturerna och andra skador och se till att hon snabbt kan skydda staden igen. Som läkare gör det dig naturligtvis också till en slags hjälte!