back to home dude

Super Sticky Stacker

Super Sticky Stacker

Om Super Sticky Stacker

Super Sticky Stacker är ett roligt staplings spel där du måste sätta ihop blocken med varandra hellre än att stapla upp dem. Kan du koppla ihop alla klibbiga block utan att tappa dem? De kommer inte att fastna på metallytor!