back to home dude

Super Sniper

Super Sniper

Om Super Sniper

Krypskyttarna från fienden är gömda överallt. Försök att vara snabbare än fienden och elimenera alla.