back to home dude

Super Slugger

Super Slugger

Om Super Slugger

Försök att slå så många homeruns som möjligt. Hur långt kan du slå bollen? Spara dina poäng genom att klicka Submit Score när du spelat färdigt.