back to home dude

Super Idle Imagination

Super Idle Imagination

Om Super Idle Imagination

Utveckla så många spel som möjligt genom att klicka på knappen. Ju fler spel du gör, desto högre blir dina nivåer. Men det är inte allt. Du kan också tjäna utmärkelser, se hur många spel du har gjort, hur många människor som har spelat ditt spel och klara prestationer. Tycker du att du har gjort tillräckligt och sitter i en hög nivå? Placera dem i då i en ranking besegra alla!