back to home dude

Super Gravity Rush

Super Gravity Rush

Om Super Gravity Rush

Besegra din motståndare genom att i rätt ögonblick vända på tyngdkraften så att din löpare inte fastnar!