back to home dude

Super Frisco Frenzy

Super Frisco Frenzy

Om Super Frisco Frenzy

Den här bussen måste komma ner från berget så snabbt som möjligt och du kan hjälpa till med det. Ge gas och hoppa i de rätta ögonblicken. Ju snabbare du kommer ner, desto fler poäng kommer du att tjäna.