back to home dude

Super Collapse

Super Collapse

Om Super Collapse

Få bort alla kuber på skärmen för att lösa pusslet. Klicka på grupper om 3 eller fler för att få dem att försvinna. Tänk och håll dig före!