back to home dude

Super Basketball

Super Basketball

Om Super Basketball

Kasta bollen genom korgen för att vinna extra tid i Super Basketball. Klicka på bollen och håll kvar för att bestämma den bästa banan. När du har släppt, kommer bollen att flyga i den riktning du har angett. Siktade du bollen precis rätt? Du har 90 sekunder på dig att göra så många poäng som möjligt!