back to home dude

Sunset Solitaire 2

Sunset Solitaire 2

Om Sunset Solitaire 2

Sök ihop korten med samma tal för att ta bort dem ur spelet. Gör det så snabbt som möjligt för att tjäna de mesta poängen. Kan du tömma spelfältet och så få en highscore?