back to home dude

Sunny Day Patience

Sunny Day Patience

Om Sunny Day Patience

Välj alltid 2 kort med samma nummer eller bokstav för att ta få bort dem från brädet! Upprepa denna process tills alla korten är borta och du kan gå vidare till nästa nivå. Ju snabbare du är, desto högre poäng!