back to home dude

Sum Tracks

Sum Tracks

Om Sum Tracks

Hur bra kan du räkna? Se till att du räknar ihop de olika talen för att så få den rätta summan och avlägg sedan vägen. Kommer du att lyckas lösa alla utmanande pussel i det här spelet?