back to home dude

Sudoku Village

Sudoku Village

Om Sudoku Village

Den här byn håller i åratal bara på med en sak. Det är att lösa Sudoku. Hela dagen. Varje år på nytt. Nummer 9 måste vara där och 6 kan bättra där. Kan du spela med dem? Kan du hitta alla svaren?