back to home dude

Sudoku Sushi

Sudoku Sushi

Om Sudoku Sushi

Placera sushin enligt Sudoku reglerna. Varje på en unik plats, både i 3x3 rutorna, såsom vågrätt och lodrätt.