back to home dude

Sudoku Stack

Sudoku Stack

Om Sudoku Stack

Stapla upp stenarna i sudoku fältet. Men se upp, för det måste vara enligt sudoku reglerna. Ett tal får endast förekomma en gång lodrätt och en gång vågrätt och en gång per block med 9 stenar. Med undantag av de blanka stenarna. Kan du få toppoängen?