back to home dude

Sudoku Generator

Sudoku Generator

Om Sudoku Generator

Spela det välkända Sudoku spelet. I varje block med 9 rutor får endast en gång samma siffra förekomma. Också i varje vågräta och lodräta rad. Lycka till!