back to home dude

Sudoku Challenge

Sudoku Challenge

Om Sudoku Challenge

Väljer du svårt, expert, eller tar du utmaningen? Tiden rinner och du måste placera siffrorna ett till nio i alla rutor. Och inte bara det, även uppifrån och ner och från vänster till höger. Tillräckligt att pussla alltså. Lycka till!