back to home dude

Sudoku 2

Sudoku 2

Om Sudoku 2

Försök fylla i numren 1 till 9, så att varje nummer används endast en gång i varje rad, kolumn och ruta.