back to home dude

Submachine 6

Submachine 6

Om Submachine 6

Denna gång kommer du att sitta fast via den svävande hissen under marken! Gå igen på jakt efter ledtrådar och föremål som kan komma till pass för att hitta en utväg. Lyckas du att fly?