back to home dude

Submachine: 32 Chambers

Submachine: 32 Chambers

Om Submachine: 32 Chambers

Försök på nytt att hitta lösningarna till de knepiga pusslena i detta nya Submachine spel för riktiga smartisar! Leta efter de dolda föremålen och kombinera dem för att komma vidare. Om du inte klarar det, kan du fusktitta i walkthrough.