back to home dude

Styra Kungarike

Styra Kungarike

Om Styra Kungarike

Styr ditt kungarike, bygg byggnader och träna din armé för att erövra de intilliggande områdena.