back to home dude

Student Pilot

Student Pilot

Om Student Pilot

Reta dina klasskamrater och lälaren genom att träffa dem med dina pappersflygplan. Se till att ingen ser dig kasta, annars blir du utskickad! Försök att få den högsta poängen!