back to home dude

Strong Bow

Strong Bow

Om Strong Bow

Försvara kungariket mot orks angrepp. Du är bågskytten Zemekis, den enda som fortfarande kan rädda människorna.