back to home dude

Strikey's Revenge

Strikey's Revenge

Om Strikey's Revenge

De sa till Strikey att han inte fick vara med att spela golf. Han hade inte tillräckligt med pengar och han skulle inte passa in. Då startar Strikey helt enkelt sin egen golfbana. Endast blir den mycket bättre! Spelar du en runda golf med honom?