back to home dude

Strikeforce Kitty 2

Strikeforce Kitty 2

Om Strikeforce Kitty 2

Kattkungariket är under eld! De förrädiska rävarna tar över hela landet och Kung Katt är tvungen att vidta åtgärder. Du är del av ett hemligt team med missionen att erövra landet. Besegra alla rävar genom att köpa de rätta vapnen. Lycka till!