back to home dude

Stratega: Space War Tactics

Stratega: Space War Tactics

Om Stratega: Space War Tactics

Bygg så snabbt som möjligt din egen bas i rymden! Samla mineraler så att du kan placera nya objekt och sätt sedan ihop ett försvar ifall fienden anfaller. Kommer du att lyckas att på detta sätt slutföra de olika missionerna?