back to home dude

Stoppa Bomber

Stoppa Bomber

Om Stoppa Bomber

Beskydda dina pirater mot de fallande bomberna. Använd rep, plankor och andra objekt för att skydda dem.