back to home dude

Stop Trump

Stop Trump

Om Stop Trump

Donald Trump håller långsamt men säker på att förinta Amerika inifrån. Nu försöker han att ta sig in i Storbritannien. Se till att han inte kommer in i detta vackra land. Titta på människorna som står vid tullen och släpp inte in Trump.