back to home dude

Stop GMO 2: Underground

Stop GMO 2: Underground

Om Stop GMO 2: Underground

Kaninen blir återigen attackerad av genetiskt manipulerade grönsaker, men denna gång under marken! Använd olika vapen för att knalla ner alla varelser! Efter varje nivå kan du köpa nya vapen och andra extramaterial!