back to home dude

Stop GMO 1

Stop GMO 1

Om Stop GMO 1

Kaninen blir anfallen av ändlösa muterade grönsaker! Använd dig av de många vapnen och försök att överleva så länge som möjligt! Efter varje nivå kan du använda de insamlade pengarna att köpa nya vapen med.