back to home dude

Stoneage Blast

Stoneage Blast

Om Stoneage Blast

Hoppa upp på din flygande dinosaurie och ta upp striden mot talrika fiender! Skjut ner dem med dina lasrar eller använd din specialattack om du riktigt hamnar i trubbel! Glöm inte att ta upp powerupsen, för de gör dig starkare!