back to home dude

Stiga Upp

Stiga Upp

Om Stiga Upp

Försök att flyga ditt rymdskepp tryggt till den andra platån. Skjut ner ballonger för extra poäng. Du kan öppna skjutdörrarna genom att skjuta mot dem.