back to home dude

Sticky Ninja Academy

Sticky Ninja Academy

Om Sticky Ninja Academy

Försök som ninja att så skickligt som möjligt stjäla skatterna i så få hopp som möjligt. Som ninja i utbildning kommer du att lära dig hur du bäst kan använda dig av din omgivning genom att till exempel hålla fast dig i taket.