back to home dude

Stickshot 2

Stickshot 2

Om Stickshot 2

Du är en krypskytt och du måste utplåna de andra skyttarna. Titta noga, för det är inte lätt att se.