back to home dude

Sticks vs Stone

Sticks vs Stone

Om Sticks vs Stone

Som krypskytt har du missionen att elimenera stickman. Det går inte med ett skott, men du måste skjuta tre gånger.